brukets keramik g e i j e r s h o l m

Design och utförande av Karin Håkman

All keramik är tillverkad i Stengods

Kontakta mig via mail för frågor om beställning

karin.hakman@bredband.net
Eller ring mig:
0563-131 01
070-57 27 347